Menu

Σεπτέμβριος 2014

Ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στον υπαίθριο πανηγυρικό εσπερινό της Ιεράς Μονής Παναγίας Καλλίπετρας

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον υπαίθριο πανηγυρικό εσπερινό και κήρυξε το θείο λόγο στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας στην Σκήτη της Βέροιας, επί τη εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου.

Πλήθος κόσμου προσήλθε για να προσκυνήσει την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Καλλιπετρίτισσας καταθέτοντας μπροστά στο εικόνισμά της τα προβλήματα αλλά και τις ευχαριστίες του για την βοήθειά της.

Την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου το πρωί ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στα Μάλγαρα.

Ομιλία σεβασμιωτάτου στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας.

«’Ιδού γάρ ἡ προορισθεῖσα ἀπό γενεῶν ἀρχαίων, Μήτηρ καί Παρθένος, … ἐκ στείρας γεννηθῆναι προέρχεται».

Παραμονή τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀδελφοί μου, καί ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς ὑπενθυμίζει μέσα ἀπό τούς ὕμνους καί τά ἀναγνώσματά της ὅτι τό χαρμόσυνο γεγονός πού ἑορτάζουμε, ἡ γέννηση τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Κυρίου μας, δέν εἶναι ἕνα τυχαῖο καί συμπτωματικό γεγονός πού συνέβη ἀπροειδοποίητα, ἀλλά μέρος τοῦ προαιωνίου σχεδίου τοῦ πανοικτίρμονος Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ γέννηση τῆς Παρθένου πού ἐπρόκειτο νά γίνει Μητέρα τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ προαναγγέλθηκε ἀπό τούς προφῆτες αἰῶνες πρίν νά πραγματοποιηθεῖ, καί ἡ ἱερή μορφή της προτυπώθηκε μέ ποικίλους τρόπους ἀπό τή θεοκίνητη γραφίδα τῶν συγγραφέων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

«Ἰδού γάρ ἡ προορισθεῖσα ἀπό γενεῶν ἀρχαίων Μήτηρ καί Παρθένος … ἐκ στείρας γεννηθῆναι προέρχεται».

Καί ἐάν ἡ γέννηση τῆς Παναγίας Παρθένου ἦταν ἀναμενόμενη γιά ὅσους μποροῦσαν νά διαβάζουν μέ καθαρή ψυχή τίς προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀπρόσμενη γιά τόν χοϊκό νοῦ εἶναι ἡ ἐπιλογή τοῦ Θεοῦ νά γεννηθεῖ «ἐκ στείρας».

Γιατί ἄραγε ὁ Θεός νά ἐπιτρέψει νά γεννηθεῖ αὐτή πού ἐπρόκειτο νά γίνει Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του, αὐτή πού ἐπρόκειτο νά ἀναδειχθεῖ ὑπερτέρα πάσης κτίσεως ἀπό τήν Ἄννα, ἀπό μία γυναίκα στείρα καί προβεβηκυῖα στήν ἡλικία, πού γιά χρόνια παρακαλοῦσε μέ τόν σύζυγό της, τόν δίκαιο Ἰωακείμ, τόν Θεό νά ἀποκτήσει ἕνα παιδί, ἀλλά δέν εἰσακούετο ἡ προσευχή της;

Ὁ Θεός, ἀδελφοί μου, δέν ὀργανώνει τό σχέδιό του μέ βάση τήν ἀνθρώπινη λογική καί τήν ἀνθρώπινη κατανόηση. Αὐτό πού φαίνεται σέ μᾶς ἀπρόσμενο καί ἀναπάντεχο, αὐτό πού ὑπερβαίνει τή λογική μας, εἶναι ἀκριβῶς τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Θεός ἤθελε νά καταστήσει τόν ἄνθρωπο μέτοχο τοῦ σχεδίου τῆς σωτηρίας του, γι᾽ αὐτό καί ἐπέλεξε νά στείλει τόν Υἱό του στόν κόσμο ὡς ἄνθρωπο, πού θά λάβει τήν ἀνθρώπινη σάρκα μέσα στά σπλάγχνα τῆς Παναγίας Μητέρας του, ὄχι ὅμως μέ τόν συνήθη τρόπο, ἀλλά ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. Καί ἀκόμη ἀποφάσισε αὐτή ἡ γυναίκα, αὐτή ἡ Παρθένος καί Μητέρα πού θά διακονήσει τό μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως νά εἶναι μία γυναίκα ὅμοια μέ τίς ἄλλες ἀλλά καί ξεχωρίζει. Νά γεννηθεῖ ἀπό γονεῖς, ἀλλά μέ τή θαυμαστή ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ, πού κάνει καί στήν περίπτωση τῆς Παναγίας τό ἀδύνατο ἐφικτό. Λύει τά δεσμά τῆς ἀτεκνίας καί χαρίζει στόν Ἰωακείμ καί τήν Ἄννα τόν καρπό τῆς κοιλίας πού χρόνια ἀνέμεναν καί γιά τόν ὁποῖο χρόνια προσηύχοντο.

Θά μποροῦσε, φυσικά, νά εἶχε ἀνταποκριθεῖ ὁ Θεός στό αἴτημά τους νωρίτερα, ἀλλά ἡ ἐπιλογή του αὐτή νά γεννηθεῖ ἡ Παναγία ἐκ τῆς στείρας Ἄννας, ἀναδεικνύει τήν Παναγία ὡς ἀληθινό δῶρο τοῦ Θεοῦ στούς γονεῖς της καί στόν κόσμο, δῶρο πού ἀντιπροσφέρεται στόν Θεό μέ τήν ἀπόλυτη ἀφιέρωσή της σ᾽ Αὐτόν προκειμένου νά ὑπηρετήσει τό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας.

Ἡ ἐπιλογή τοῦ Θεοῦ ἀποδεικνύει ὅτι τό σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους δέν σχετίζεται μέ τή θέληση ἤ τή βούληση ἑνός ἀνθρώπου, ἀλλά μέ τή θέληση καί τή βούληση τοῦ Θεοῦ πού προσδιορίζεται ἀπό τήν ἀγάπη του γιά τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο, καί γι᾽ αὐτό δέν ἐμποδίζεται ἀπό κανένα νόμο τῆς φύσεως• ἀντιθέτως μπορεῖ νά τούς νικᾶ καί νά τούς ὑπερβαίνει προκειμένου νά καταστήσει τό ἀδύνατο δυνατό καί τό ἀσύλληπτο ἐφικτό, προκειμένου νά ἀποκαταστήσει τόν ἄνθρωπο στήν ἀγάπη του καί νά τόν καταστήσει τέκνο του ἀγαπητό καί κληρονόμο τῆς βασιλείας του.

Μέτοχοι, ἀδελφοί μου, καί ἐμεῖς σ᾽ αὐτό τό θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, ὅσο καί ἄν δέν μποροῦμε νά τό κατανοήσουμε καί νά τό αἰσθανθοῦμε, ἄς τιμήσουμε ἀπόψε τήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ θαύματος, ἄς τιμήσουμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἡ ὁποία «ἐκ στείρας γεννηθῆναι προέρχεται», γιατί μέ τή γέννησή της γίνεται ἡ ἀπαρχή τῆς σωτηρίας μας• γιατί μέ τήν ὑπακοή της γίνεται τό ὄχημα τῆς Θεότητος• γιατί μέ τήν ἀφιέρωσή της στόν Θεό γίνεται «κλῖμαξ ἡ μετάγουσα τούς ἐκ γῆς πρός οὐρανόν»• γιατί μέ τήν ὑπακοή της γίνεται ἡ θύρα πού ἀντικαθιστᾶ τήν θύρα τήν κεκλεισμένη καί εἰσάγει τούς ἀνθρώπους στόν παράδεισο.

Ἄς τήν εὐχαριστήσουμε γιά ὅσα μᾶς χάρισε καί μᾶς χαρίζει. Καί ἄς τήν παρακαλέσουμε νά μᾶς καθοδηγεῖ στόν δρόμο τῶν ἐντολῶν τοῦ Υἱοῦ της, μεσιτεύοντας γιά χάρη ὅσων τήν τιμοῦν καί ἀγωνίζονται νά ἀκολουθοῦν τό παράδειγμα τῆς ἁγίας ζωῆς της.

 

 

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Τα νέα του Μοναστηριού

Ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδ…

06-04-2023 Hits:435 Τα νέα μας Super User

Ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας 2023

Στην Ι.Μονή Θεοτόκου Καλλίπετρας, πρόκειται να τελεστούν οι ακολουθίες της Μ.Εβδομάδας κατά το ακόλουθο πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Κυριακή των Βαίων :17:00-18:00 Εσπερινός18:00-20:00 Ακολουθία Νυμφίου (Ορθρος Μ.Δευτέρας) Μεγάλη Δευτέρα :05:00-06:30 Ώρες-Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία18:00-20:00 Ακολουθία...

Ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδ…

30-03-2018 Hits:2898 Τα νέα μας Super User

Ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας

Στην Ι.Μονή Θεοτόκου Καλλίπετρας, πρόκειται να τελεστούν οι ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας κατά το ακόλουθο πρόγραμμα: Κυριακή των Βαίων : 06:00-10:00 Ορθρος -Θεία Λειτουργία 17:00-18:00 Εσπερινός 18:00-20:30...

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 2017

30-08-2017 Hits:1567 Τα νέα μας Super User

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 2017

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΚΑΛΛΙΠΕΤΡΑΣ  Ο Σύλλογος Φίλων Μονής Καλλίπετρας σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα τελεστούν στο γήπεδο της Ραχιάς τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:00.  Θα παρουσιαστούν Παραδοσιακοί Χοροί...

Πρόσφατα άρθρα

ΜΟΝΑΧΟΣ ΘΕΩΝΑΣ (1959-+14 Σεπτεμβριου 201…

18-10-2016 Hits:2230 Αρθρογραφία Super User

ΜΟΝΑΧΟΣ ΘΕΩΝΑΣ (1959-+14 Σεπτεμβριου 2016)

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΘΕΩΝΑ (1959-2016) (κατά κόσμον ΣΤΕΦΑΝΟ ΓΚΑΛΙΤΣΙΟ) του Αρχιμ. Παλαμά, Ηγουμένου της Ι.Μονής Θεοτόκου Καλλίπετρας.               Καθώς πλησιάζει η συμπλήρωση των σαράντα ημερών από την εκδημία του μοναχού Θεωνά Γκαλίτσιου...

ΜΟΝΑΧΟΣ ΘΕΩΝΑΣ (1959-+14 Σεπτεμβριου 201…

18-10-2016 Hits:2016 Αρθρογραφία Super User

ΜΟΝΑΧΟΣ ΘΕΩΝΑΣ (1959-+14 Σεπτεμβριου 2016)

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΘΕΩΝΑ (1959-2016) (κατά κόσμον ΣΤΕΦΑΝΟ ΓΚΑΛΙΤΣΙΟ) του Αρχιμ. Παλαμά, Ηγουμένου της Ι.Μονής Θεοτόκου Καλλίπετρας.               Καθώς πλησιάζει η συμπλήρωση των σαράντα ημερών από την εκδημία του μοναχού Θεωνά Γκαλίτσιου...

Ξενάγηση στην Ιερά και Σεβάσμια Μονή του…

05-05-2015 Hits:8107 Αρθρογραφία Super User

Ξενάγηση στην Ιερά και Σεβάσμια Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σκήτεως Βεροίας

Σειρά: Ιστορικά & Αγιολογικά κείμενα Μια σύντομη αφήγηση για τα σπουδαιότερα γεγονότα και τις παραδόσεις που αφορούν στην ιστορική πορεία της Μονής του Τιμίου Προδρόμου και τη Σκήτη της Βέροιας. Διατίθεται...